Parodontologie

PARODONTOLOGIE EN IMPLANTOLOGIE

Als parodontologe focust Charlotte De Hous zich op behoud en herstel van steunweefsels rondom de tanden en aandoeningen van het tandvlees en de omliggende weefsels. Als tanden verloren gegaan zijn, kan er gekeken worden naar het plaatsen van implantaten als mogelijke oplossing voor tandvervanging.

Enkele mogelijke behandelingen zijn de volgende:

Parodontologie:

*initiële parodontale behandeling: scaling en rootplaning onder lokale anesthesie met individuele     mondhygiëne instructies
*chirurgische parodontale therapie
*mucogingivale chirurgie: functionele en esthetische kroonverlengingen en tandvleescorrecties
*behandeling van slechte ademgeur

Orale implantologie:

*tandextracties met specifieke technieken voor botbehoud 
 *plaatsing van implantaten

*tandvleesreconstructies
*botreconstructies: sinuslift, kaakopbouw

Dento-alveolaire chirurgie:
*Extracties
*Diagnostische exploratieve ingrepen