Parodontologie en implantologie

Hits: 6943

Als parodontologe focust Charlotte De Hous zich op behoud en herstel van steunweefsels rondom de tanden en aandoeningen van het tandvlees en de omliggende weefsels. Als tanden verloren gegaan zijn, kan er gekeken worden naar het plaatsen van implantaten als mogelijke oplossing voor tandvervanging.

Enkele mogelijke behandelingen zijn de volgende:

Parodontologie:


Orale implantologie:


Dento-alveolaire chirurgie: